CHIRURGIA

Oferujemy szeroki zakres zabiegów chirurgicznych, począwszy od rutynowych procedur chirurgicznych, jak sterylizacje i kastracje po bardziej złożone zabiegi operacyjne.

Dysponujemy profesjonalną salą operacyjną, wyposażoną w kolumnę anestezjologiczną do znieczuleń wziewnych (znieczulenie halotanowe, izofluranowe) i monitoringu anestezjologicznego w tym pulsoksymetrii, kapnometrii, elektrokardiografii, stałego monitoringu temperatury wewnętrznej pacjenta, monitoringu ciśnienia tętniczego krwi oraz częstości oddechów. Przeprowadzenie zabiegów ułatwia nam aparatura do elektrochirurgii i elektrokoagulacji, sprzęt i narzędzia do osteosyntezy.

Dzięki opracowaniu i wdrożeniu ścisłych procedur postępowania, kontroli i minimalizowania bólu sród- i pooperacyjnego, czystości chirurgicznej, skrócenia czasu znieczulenia do niezbędnego minimum udaje się nam zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa pacjenta w okresie przed-, śród- i pooperacyjnym oraz umożliwić jego jak najszybszy powrót do zdrowia.

Przed zabiegami chirurgicznymi zalecamy wykonanie podstawowych badań kontrolnych (badanie krwi, RTG, EKG), pozwalających nam ocenić ogólny stan zdrowia i uniknąć nieprzewidzianych komplikacji, a także dostosować rodzaj i czas znieczulenia odpowiedni dla każdego pacjenta.

W zakres naszych usług wchodzą:

  • zabiegi kastracji i sterylizacji psów, kotów, fretek, gryzoni
  • chirurgia układu rozrodczego
  • chirurgia układu moczowego
  • chirurgia onkologiczna
  • chirurgia przewodu pokarmowego
  • chirurgia szczękowa
  • zabiegi osteosyntezy.

Zabieg chirurgiczny podopiecznego jest również źródłem stresu dla samego właściciela. Staramy się go minimalizować przez szczegółowe omówienie procedury chirurgicznej i wyjaśnienie konieczności jej przeprowadzenia. Udzielamy niezbędnych informacji, pomagających zabezpieczyć pacjenta w okresie pooperacyjnym w domu. Każdy właściciel otrzymuje wypis pacjenta w formie wydruku, zawierający opis wykonanych czynności oraz zalecenia lekarza prowadzącego, dotyczące zasad żywienia pooperacyjnego, podawania leków, ewentualnych wizyt kontrolnych.

Konsultacje chirurgiczne oraz specjalistyczne zabiegi chirurgiczne i ortopedyczne przeprowadzamy we współpracy z uznanymi specjalistami chirurgii weterynaryjnej w kraju.

Stałym konsultantem naszej przychodni w zakresie trudnych przypadków chirurgicznych jest dr n. wet. Jakub Nicpoń, specjalista chirurg, adiunkt Katedry i Kliniki Chirurgii UP we Wrocławiu.