Czipowanie

Każdego roku ginie lub nie wraca do swoich właścicieli wiele zwierząt. Bardzo często jedynym zabezpieczeniem jest obroża ze znakiem identyfikacyjnym, zapisanym nr telefonu lub adresówką. Jednak obroża może ulec zniszczeniu, adresówka może zostać oderwana, a co za tym idzie identyfikacja zwierzęcia staje się niemożliwa.

Najprostszą i najbezpieczniejszą formą identyfikacji jest podskórny mikroczip, dzięki któremu zwiększają się szanse na powrót Państwa podopiecznego do domu. Jest to mikroprocesor wielkości kilku milimetrów, który za pomocą specjalnego urządzenia umieszczony zostaje pod skórą. Zabieg jest błyskawiczny i bezpieczny dla zdrowia, przypomina rutynowe podanie zastrzyku podskórnego.

Mikroprocesor zawiera unikalny nr identyfikacyjny, zarejestrowany w specjalnej bazie danych, zawierającej dane właściciela zwierzęcia. Numer mikroczipu może być odczytany przy pomocy specjalnego czytnika, który jest standardowym wyposażeniem lecznic weterynaryjnych, schronisk dla zwierząt, służb miejskich i służb celnych.

Identyfikacja za pomocą mikroczipu jest jedną z konieczności podczas procedury przygotowania do wyjazdu ze zwierzęciem poza granicę kraju. Szczegóły opisano w dziale paszporty.