PROFILAKTYKA

Szczepienia profilaktyczne to najlepsze zabezpieczenie przed zachorowaniem na niebezpieczne choroby zakaźne lub znaczne złagodzenie ich przebiegu. Polega na wprowadzeniu do organizmu antygenów zawartych w szczepionce, które pobudzają układ odpornościowy do wytworzenia odpowiednich przeciwciał. Przeciwciała natomiast biorą udział w rozpoznaniu i neutralizacji niebezpiecznych drobnoustrojów wnikających do organizmu podczas choroby.

Jeśli nasz zwierzak nie zostanie zaszczepiony, jego organizm musi na wstępie rozpoznać drobnoustrój z którym ma do czynienia, proces ten wymaga określonego czasu. Zwierzę zaszczepione, czyli takie, którego organizm miał wcześniej kontakt z patogenem, uruchamia natychmiast swoje siły obronne, dzięki czemu nie dochodzi do rozwoju choroby lub ma ona o wiele łagodniejszy przebieg.


Program szczepień u szczeniąt i kociąt.

Nowonarodzone szczenięta i kocięta rodzą się z niedojrzałym układem odpornościowym, dlatego w kontakcie z niebezpiecznymi drobnoustrojami mogą być bezbronne. W pierwszych tygodniach życia funkcje obronne pełnią przeciwciała, które maluchy otrzymują od swoich mam. Jednak czas ich działania jest krótki i kończy się kilka tygodni po urodzeniu. Młody organizm powinien być zaszczepiony 2-3 krotnie w krótkich odstępach czasu, aby pobudzić i utrwalić zdolności obronne układu odpornościowego. Termin pierwszego szczepienia nie może być zbyt wczesny, ponieważ przeciwciała matczyne mogą potraktować antygeny zawarte w szczepionce jako niebezpieczne patogeny i je zneutralizować. Wtedy pierwsze szczepienie może być nieskuteczne.

Nasi lekarze dobierają rodzaj i terminy szczepień indywidualnie dla każdego malucha. zalecają poniżej opisany program szczepień szczeniąt i kociąt:

Program szczepień dla szczeniąt:

wiek szczenięcia rodzaj szczepienia
6-7 tydzień szczepienie przeciwko Parwowirozie i Nosówce
9-10 tydzień szczepienie przeciwko Parwowirozie, Nosówce, Chorobie Rubartha i Kaszlowi Kenelowemu
12-13 tydzień szczepienie przeciwko Nosówce, Parwowirozie, Adenowirozie, Parainfluenzie, Leptospirozie, Koronawirozie, Kaszlowi Kenelowemu.
14-15 tydzień szczepienie przeciwko Wściekliźnie
14-15 miesiąc szczepienie przypominające

Program szczepień dla kociąt:

wiek kocięcia rodzaj szczepienia
8-9 tydzień szczepienie przeciwko Panleukopenii (Koci Tyfus) oraz Herpeswirozie i Kalciwirozie (Koci Katar)
12-13 tydzień szczepienie przeciwko Panleukopenii, Herpeswirozie, Kalciwirozie, Chlamydofilozie oraz ewentualne szczepienie przeciwko Wirusowej Białaczce Kotów (FeLV)


Szczepienia przypominające przeciwko chorobom zakaźnym w pierwszych latach życia powinny być powtarzane corocznie. W późniejszym wieku okres między szczepieniami może być wydłużony. Nie dotyczy to szczepienia przeciwko wściekliźnie, które musi być wykonywane OBOWIĄZKOWO co roku. Obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie dotyczy każdego psa, który ukończył 3 miesiąc życia.

Szczepienia dorosłych psów

Oto lista chorób, przed którymi zabezpieczamy nasze psiaki:

 • Nosówka
 • Parwowiroza
 • Choroba Rubartha
 • Kaszel kenelowy
 • Leptospiroza
 • Koronawiroza
 • Parainfluenza
 • Herpeswiroza
 • Bordetelloza
 • Wścieklizna
 • Borelioza

Szczepienia profilaktyczne dorosłych kotów

Proponowany program szczepień dorosłych kotów obejmuje szczepienie przypominające w wieku 12 miesięcy, kolejne za rok, a następne co 24 miesiące.

Nasze kociaki zabezpieczamy przed wymienionymi poniżej chorobami: 

 • Panleukopenia
 • Kalciwiroza
 • Herpeswirusowe zakażenie górnych dróg oddechowych (FHV)
 • Chlamydofiloza
 • Białaczka kotów (FeLV)
 • Zakaźne zapalenie otrzewnej (FIP)
 • Grzybica skórna
 • Wścieklizna


Szczepienia profilaktyczne fretek

Program profilaktyczny przeciwko chorobom wirusowym obejmuje szczepienia w wieku:

- 9 tygodni (nosówka)
- 12 tygodni (nosówka)
- 15 tygodni (wścieklizna)

Szczepienie przypominające wykonujemy po 12 miesiącach, a kolejne co 2 lub 3 lata.

 

Szczepienia profilaktyczne królików

Program profilaktyczny przeciwko chorobom wirusowym obejmuje szczepienia w wieku:
- 12 tygodni (pomór królików i myksomatoza)
- 15-16 tygodni (pomór królików i myksomatoza)
Kolejne szczepienia wykonujemy co 6 miesięcy.

 

Szczepienia profilaktyczne gołębi

Program szczepień profilaktycznych dla gołębi młodych i stada podstawowego.

Szczepienia przeciwko:

 • Salmonellozie
 • Mykoplazmozie
 • Paramyxowirozie

 

OKRESOWE ODROBACZANIE

- Szczenięta i kocięta – pierwsze odrobaczenie powinno być poprzedzone badaniem kału w celu określenia rodzaju i intensywności inwazji pasożytniczej. Nasi lekarze proponują przeprowadzenie pierwszego odrobaczenia w wieku 2-3 tygodni z powtórką po 2 tygodniach. Kolejne odrobaczania do osiągnięcia wieku 6 miesięcy powinny odbywać się co 4 tygodnie.
- Suki przeznaczone do rozrodu – powinny zostać odrobaczone w trakcie cieczki oraz tydzień przed przewidywanym porodem. Kolejne odrobaczenie powinno mieć miejsce po 4 tygodniach od porodu.
- Psy i koty dorosłe – odrobaczamy 3-4 razy w roku, przy czym zalecamy przeprowadzenie wcześniej badania kału w kierunku obecności jaj pasożytów. Pozwala to na zastosowanie preparatów przeciwpasożytnicznych działających na określone pasożyty, unikając niepotrzebnego podawania leków w przypadku ich braku.

 

OCHRONA PRZED EKTOPASOŻYTAMI

Ochrona przed ektopasożytami (pchłami, kleszczami, świerzbowcami, itp.)

Dysponujemy szeroką gamą preparatów zwalczających i zabezpieczających przed inwazją ektopasożytów w postaci kropli naskórnych, preparatów do oprysku oraz długodziałających obroży. Ochrona przed inwazją pasożytów zewnętrznych jest niezwykle istotna z powodu niebezpiecznych chorób przenoszonych przez ektopasożyty.

Oto niektóre z nich:

 • Alergiczne zapalenie skóry po ugryzieniu pcheł
 • Zarażenie tasiemcem przenoszonym przez pchły u psów, kotów i ludzi
 • Bartoneloza kotów i choroba kociego pazura u ludzi
 • Kleszczowe zapalenie mózgu – choroba wirusowa ludzi
 • Borelioza – choroba zakaźna ludzi i zwierząt
 • Babeszjoza (Piroplazmoza) psów
 • Erlichioza – choroba ludzi i zwierząt wywoływana przez riketsje.
 • Anaplazmoza – choroba odkleszczowa ludzi i zwierząt wywoływana przez riketsje.
 • Hepatozoonoza – chodoba odkleszczowa psów
 • Gorączka Q – choroba odkleszczowa owiec, bydła, psów i ludzi
 • Gorączka plamista – choroba odkleszczowa wywoływana przez riketsje.
 • Tularemia – choroba bakteryjna zwierząt i ludzi przenoszona przez komary i kleszcze.

 

OKRESOWE BADANIA STANU ZDROWIA

Proponujemy Państwu wykonywanie regularnych kontroli stanu zdrowia Waszych czworonogów. W zależności od wieku pacjenta proponujemy przeprowadzenie odpowiednich badań kontrolnych w skład których mogą wchodzić gruntowne badanie kliniczne, badania krwi, badania obrazowe. Pozwala to na wychwycenie wczesnych objawów choroby oraz umożliwia podjęcie czynności profilaktycznych, zapobiegających rozwojowi ewentualnych schorzeń.

Jeśli zauważysz któreś z poniżej wymienionych objawów u swojego zwierzaka, koniecznie zasięgnij porady lekarza weterynarii

   • nieprzyjemny zapach z jamy ustnej
   • świąd skóry
   • wyłysienia na skórze
   • kaszel, odkrztuszanie, trudności w oddychaniu
   • częste wymioty
   • biegunka
   • zaparcia – trudności w oddawaniu kału
   • kulawizny
   • zwiększone pragnienie
   • częstomocz
   • utrata apetytu
   • trudności podczas wstawania, wchodzenia po schodach lub chodzenia
   • niepokojące zmiany zachowania lub zwyczajów
   • utrata wzroku
   • trzepanie głową, drapanie okolicy uszu

 

ANTYKONCEPCJA

Antykoncepcja u suk i kotek
Najbezpieczniejszą dla zdrowia i najskuteczniejszą metodą antykoncepcji u psów i kotów jest sterylizacja i kastracja chirurgiczna.

Antykoncepcja hormonalna w formie zastrzyków czy tabletek, szczególnie stosowana długotrwale, nieregularnie lub w złym momencie cyklu płciowego niesie za sobą duże ryzyko wystąpienia niebezpiecznych dla zdrowia efektów ubocznych.
Jeśli mimo wszystko zdecydujemy się na antykoncepcję farmakologiczną, należy ściśle stosować wymienione poniżej zalecenia:

   • iniekcja hormonalna u suki może być wykonana jedynie w okresie tzw. spokoju płciowego, decyzję o terminie wykonania antykoncepcji powinien podjąć lekarz.
   • iniekcje hormonalne i tabletki hormonalne powinny być podawane w regularnych odstępach czasu, terminy stosowania antykoncepcji powinien ustalić lekarz.
   • długotrwała antykoncepcja powinna być stosowana nie dłużej niż 2,5 – 3 lata, po tym okresie należy odstąpić od podawania hormonów na 1-2 cykle płciowe.
   • w czasie stosowania antykoncepcji powinno się wykonywać okresowe badania stanu zdrowia, w celu wykluczenia efektów ubocznych działania hormonów.

Antykoncepcja farmakologiczna u psów
U psów (samców) istnieje możliwość odwracalnej kastracji hormonalnej. Polega ona na wszczepieniu podskórnym implantu, który przez okres 6 miesięcy powoli uwalnia substancję hamującą powstawanie i wydzielanie hormonów warunkujących płodność. Dotychczas nie odnotowano poważniejszych efektów ubocznych działania implantu, a co ważne tego rodzaju kastracja jest całkowicie odwracalna po 6 miesiącach działania lub po usunięciu implantu.