USG

Badanie ultrasonograficzne jest jedną ze stosowanych przez nas metod diagnostycznych. Dzięki fali ultradźwiękowej, emitowanej przez aparat USG, uzyskujemy obraz przekroju badanego narządu, co pozwala nam bardzo szybko ocenić stan zdrowia pacjenta. W naszej codziennej praktyce wykorzystujemy ultrasonogrfię do:

- przeglądowego badania narządów jamy brzusznej i miednicznej (badanie przewodu pokarmowego, wątroby, śledziony, układu moczowo-płciowego – nerek, pęcherza moczowego, macicy, jajników, jąder, prostaty, ocena patologicznej zawartości jamy brzusznej)

- diagnostyki i monitorowania przebiegu ciąży (ocena wielkości, stopnia rozwoju oraz żywotności płodów, diagnostyka patologii ciąży)

- diagnostyki kardiologicznej (ocena budowy i pracy serca, obecności płynu w jamie opłucnowej i worku osierdziowym, ocena zastawek i jam serca)

- diagnostyki onkologicznej (wykrywanie i obrazowanie guzów nowotworowych)- biopsji narządowych pod kontrolą USG (pobieranie materiału do badań histopatologicznych)

Badanie jest szybkie, bezbolesne i nieszkodliwe. W naszych placówkach korzystamy z nowoczesnych aparatów firmy HONDA oraz ECHOSON wyposażonych w sondy przeznaczone do pracy z małymi zwierzętami.